Incomedia WebSite X5 Evolution v9.0.6.1775


Incomedia WebSite X5 Evolution v9.0.6.1775 2

Incomedia WebSite X5 Evolution v9.0.6.1775 MULTILINGUAL-CRD | 416 MBIncomedia WebSite X5 Evolution v9.0.6.1775 3 WebSite X5 là công cụ xuất sắc giúp biến giấc mơ trang web của bạn thành hiện thực. Nó được đóng gói với các công cụ tiên tiến để giúp bạn tạo ra các trang web chuyên nghiệp với tất cả các tính năng bắt mắt bạn nhìn thấy trên các trang web tốt nhất của web.

WebSite X5 là một tất cả-trong-một giải pháp đóng gói với các công cụ để tạo và xuất bản các trang web chuyên nghiệp, cửa hàng trực tuyến và blog chỉ trong 5 bước đơn giản. WebSite X5 được thiết kế để làm việc như một thuật sĩ, trực quan hướng dẫn người dùng thông qua các bước để tạo và xuất bản một trang web, đầy đủ chức năng và chuyên nghiệp. Không có kỹ năng lập trình cần thiết!
WebSite X5 của mẫu thiết kế trang - tất cả người dùng cần làm là kéo và thả các đối tượng để tạo ra các trang. Với lựa chọn của các đối tượng trang web để lựa chọn bao gồm cả video (với sự hỗ trợ cho YouTube), phòng trưng bày hình ảnh, thương mại điện tử tích hợp với các đối tác chẳng hạn như PayPal, podcast và nội dung RSS, video cộng với hình ảnh động và Shockwave Flash - tạo ra một trang web chuyên nghiệp có thể không được dễ dàng hơn.
WebSite X5 bao gồm nhiều công cụ tuyệt vời như được xây dựng trong trình chỉnh sửa ảnh, làm cho nó không cần thiết sử dụng các chương trình đồ họa bên ngoài. Với những hình ảnh Hình ảnh tự động máy nén sẽ được tự động nén và thay đổi kích cỡ cho Internet - không cần thiết cho bất kỳ tối ưu hóa hình ảnh bên ngoài. WebSite X5 là câu trả lời hoàn hảo cho thiết kế web trong nhà.

WebSite X5 tạo ra tất cả các mã lập trình, kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ và tải lên các trang web đã hoàn thành trong vài phút. Lợi thế của X5 là người dùng không yêu cầu bất kỳ kinh nghiệm trong lập trình Web, phát triển hoặc thiết kế để người sử dụng phần mềm và tạo ra một trang web. Tuy nhiên, người dùng có nhiều kinh nghiệm có thể chỉ là một cách dễ dàng sử dụng các kỹ năng của họ.
Cuối cùng, WebSite X5 cho phép người dùng để xuất bản một dự án trực tiếp trên Internet, mà không cần sử dụng chương trình FTP bên ngoài.

Incomedia WebSite X5 Evolution v9.0.6.1775 4 WebSite X5 is the outstanding tool that helps turn your website dreams into reality. It's packed with advanced tools to help you create professional websites with all of the eye-catching features you see on the web's very best sites.

WebSite X5 is an all-in-one solution packed with tools to create and publish professional websites, online shops and blogs in just 5 easy steps. WebSite X5 is designed to work like a wizard, visually guiding users through the steps to create and publish a complete, functional and professional website. No programming skills required!
WebSite X5's templates design the page - all users need to do is drag and drop objects to create pages. With a selection of website objects to choose from including videos (with support for YouTube), image galleries, integrated e-commerce with partners such as PayPal, podcast and RSS content, plus video and Shockwave Flash animations - creating a professional website could not be easier.
WebSite X5 includes many great tools such as built in Image Editor, making it unnecessary to use external graphic programs. With the Automatic Image Compressor images are automatically compressed and resized for the Internet - no need for any external image optimization. WebSite X5 is the perfect answer for in-house web design.

WebSite X5 generates all the programming code, connects to the service provider and uploads the finished website in minutes. X5's advantage is that users do not require any previous experience in Web Development, Programming or Design to user the software and create a website. However, users who are more experienced can just as easily use their skills.
At the end, WebSite X5 allows users to publish a project directly on the Internet, without using external FTP programs.Link MF

http://www.mediafire.com/?18c1uym2gbtkt

Link 4share

Part1
Part2
Part3