Hướng dẫn xóa bài hát nhạc chờ Viettel

Hướng dẫn xóa bài hát nhạc chờ Viettel

Bạn muốn xóa một bài hát nhạc chờ hay xóa luôn dịch vụ nhạc chờ Viettel?
Sau đây là hướng dẫn xóa một bài hát trong danh sach bài hát nhạc chờ của bạn
Trươc hết bạn cần có mã số bài hát cần xóa
Nếu chưa có bạn soạn tin như sau:
TIM SUU TAP gửi 1221 (giữa các chữ có khoảng cách)
Cú pháp xóa 1 bài hát nhạc chờ
XOA mã số bài hát gửi 1221
Ví dụ: XOA 123456 gửi 1221

Nếu xóa hết luôn tất cả bài hát nhạc chờ thì soạn
XOA SUU TAP gửi 1221

Nếu muốn xóa luôn dịch vụ thì soạn tin nhắn HUY gửi 1221