HLP Free PC Cleaner - Chuong trình xóa files tạm, rác nhỏ gọn

HLP Free PC Cleaner - Chuong trình xóa files tạm, rác nhỏ gọnHLP Free PC Cleaner tìm kiếm và xóa tất cả các files thừa, tạm được sinh ra trong quá trình sử dụng máy, cài đặt tháo gỡ phần mềm. Nó được định sẵn 20 loại files có thể xóa, và bạn cũng có thể mở rộng phạm vi bằng việc thêm những kiểu đuôi của riêng mình. HLP Free PC Cleaner xóa sạch lịch sử của người truy cập trực tuyến, những files tạm thời của internet.
HLP Free PC Cleaner nhỏ gọn giao diện đơn giản dễ dàng sử dụng.
Bạn tải về tại đây