Hướng dẫn kiểm tra tốc độ mạng điện thoại

Hướng dẫn kiểm tra tốc độ mạng điện thoại

Tốc độ truyền tải dữ liệu qua Internet của điện thoại thông minh nhanh hay chậm? Speedtest.net sẽ cho bạn biết.

internet

Speedtest.net giúp kiểm tra tốc độ băng thông kết nối Internet dễ dàng.

Speedtest.net là trang web cho phép bạn dễ dàng kiểm tra băng thông mạng Internet. Truy cập trang Speedtest.net, chọn máy chủ kiểm tra (máy chủ mà Speedtest.net sẽ kết nối và truyền tải dữ liệu), nhấn Begin Test để bắt đầu.
Ứng dụng web Speedtest.net hoạt động dựa trên Flash, vì vậy nó có thể không làm việc tốt trên trình duyệt của điện thoại thông minh. Tuy nhiên, nếu bạn dùng điện thoại nền tảng Android hay iOS, bạn có thể dùng ứng dụng di động Speedtest.net miễn phí. Một vài người sau khi sử dụng cho biết các máy chủ kiểm tra được thiết lập mặc định khá xa khu vực của họ.

Bạn có thể tùy chọn máy chủ kiểm tra bằng cách mở trình đơn Settings, và chọn máy chủ gần khu vực của bạn. Máy chủ kiểm tra càng xa khu vực của bạn, sẽ làm kết quả đo được thấp, vì dữ liệu phải truyền tải qua nhiều “nấc” (hop).

Ngoài điện thoại nền tảng Android, iOS, người dùng BlackBerry có thể dùng ứng dụng Cisco Global internet Speed Test (http://appworld.blackberry.com/webstore/content/2096) để kiểm tra tốc độ băng thông Internet của thiết bị (một vài người dùng nói rằng máy chủ kiểm tra khá xa khu vực họ hay một số máy chủ kiểm tra không hoạt động). Người dùng Windows Phone 7 có thể kiểm tra băng thông mạng Internet của mình bằng ứng dụng BandWidth.

PC World Mỹ 7/2011Hướng dẫn kiểm tra tốc độ mạng điện thoại by pcworld