Hướng dẫn cách chia ổ đĩa

Hướng dẫn cách chia ổ đĩa

Bỏ đĩa LHT vào chọn start boot từ CD, nếu máy chưa thiết lập chế độ boot từ CD thì vào Cmos chỉnh lại

Chọn nhóm công cụ Pactition Tools

Chọn tiếp Pactition Magic
Nếu thấy trong ổ đĩa còn phân vùng nào thì cứ right clicks để delete hết đi, chia lại từ đầu luôn
Sau khi delete, bạn sẽ thấy chỉ còn lại một Unallocated thôi, bạn lại right clicks vào đó và chọn Resize/Move -> Chọn ổ đĩa C là Premary -> gõ số dung lượng vào ô New Size (1Gb = 1024Mb, tính theo Windows)
Sau đó bạn tiếp tục chia các phân vùng khác, có thể là hai hoặc nhiều hơn, chọn Logical
Lưu ý: Bạn phải rights clicks và Set Active cho ổ đĩa Premary (chọn ổ đĩa này làm ổ đĩa cài Windows)

**nếu muốn nhập 3 ổ thảnh 2 ổ thì bạn dùng Pactition Magic nhập ổ đĩa mà bạn muốn nhập lại thành một

chúc thành công


Hướng dẫn cách chi ổ đĩa