Cài đặt mật khẩu cho firefox

Cài đặt mật khẩu cho firefox
Mục đích của việc cài mật khẩu là tránh cho ai đó không được sử dụng dịch vụ internet, chẳng hạn như nhà bạn có trẻ con hay lên các trang web xấu khi bạn vắng nhà.

Các bạn vào Tool >>> Options >>> Security >>> Use a master password >>> Nhập mật khẩu 2 lần >>> OK
Cài đặt mật khẩu cho firefox