Hướng dẫn đổi màu nick trong yahoo

Hướng dẫn đổi màu nick trong yahoo
Cách đổi màu nick yaahoo như sau:

Vào Messenger >> Preferences >> Appearance. Trong phần list text (Font Color bạn click vào đó và đổi mầu theo ý thích của bạn)

Hướng dẫn đổi màu nick trong yahoo