Hướng dẫn download IDM và cách bẻ khóa IDM dùng miễn phí

Hướng dẫn download IDM và cách bẻ khóa IDM dùng miễn phí

Bước 1 : Gỡ bỏ IDM cũ rồi khởi động lại máy(nhớ phải restart)
Bước 2 : Mở file hosts theo đường dẫn C:\WINDOWS\system32\drivers\etc bằng một chương trình soạn thảo nào đó như Notepad.

Sau đó thêm vào file này 3 dòng sau rồi lưu lại:
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
127.0.0.1

Mọi phiên bản mới nhất của IDM bạn có thể tại về tại trang chủ của IDM
www.internetdownloadmanager.com

Bước 3: Tải bản IDM mới nhất và cái đặt, sử dụng key bất kỳ để kích hoạt
FName=Chuyen Tinh
LName=Buon
Email=mr.chuyentinhbuon@gmail.com
Serial=7G7QY-NZWKQ-23KRA-RAMQ4

Sau đó nó sẽ active key này và nó báo là sẽ Reboot máy lại.
Cứ nên Reboot máy lại.
Sau khi Reboot máy xong nó sẽ báo là check key thành côngNếu những ai bị báo là key này đã hết hạn 15 ngày thì vào C:\WINDOWS\system32\drivers\etc mở file hosts add thêm dòng:
127.0.0.1
www.internetdownloadmanager.com

Sau đó Copy key trên vào IDM.
Thế là IDM nó tắt và mở lại là đã đăng kí


Hướng dẫn download IDM và cách bẻ khóa IDM dùng miễn phí