Phần mềm xem phim HD VLC Media Playe

Thông thường các phần mềm như media 321, herosoft, windown media, ... không mở được các file phim HD. Vì vậy bạn phải cần một phần mềm chuyên dụng như VLC để mở các file đó. VLC là phần mềm được nhiều người sử dụng nhất để mở các file phim HD như including OGG, MP2, MP3, MP4, DivX, HD codecs like AES3, Raw Dirac và đặc biệt là phần mềm này hoàn toàn miễn phí.

Link tải về